Polskie Towarzystwo Integracji Psychodelicznej

menu

Założyciele PTIP

patryk broś-bąk

PSYCHOLOG, TERAPEUTA INTEGRATYWNY

Korzystam z metod terapii poznawczo-behawioralnej trzeciej fali oraz Gestalt. W swojej pracy integruję różne modalności. Koncertujemy się na emocjach, analizie transakcyjnej, neurobiologii oraz układzie nerwowym. Balansujemy działanie umysłu oraz ciała, aby wypracować harmonię pomiędzy nimi. Dopasowuję się do twojego procesu. Elastycznie dobieram interwencje, będąc przy tym kreatywnym i otwartym. Jednym z elementów terapii jest praktykowanie uważnego współczucia, które daje umiejętności skutecznego radzenia sobie po zakończeniu terapii.

Jesteś ekspertem od swojego życia. Moją rolą jest podążanie za Tobą i wskazywanie różnych możliwości i tras podróży. Podpowiadam Ci pewne rozwiązania, czerpiąc z mojej gruntownie zdobytej edukacji z zakresu ludzkiego zachowania oraz psychoterapii. Rozwiązaniem jest Twoje doświadczanie nowego modelu zachowania. Prawdziwe jest to zachowanie, które prowadzi Cię do pełnego znaczenia, bogatego i witalnego życia.

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku psychologia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Jestem w trakcie certyfikacji w szkole psychoterapii Gestalt Agnieszki Ziembińskiej. Staż odbywałem w Erasmus Student Association w Neapolu, pracując z międzynarodową młodzieżą. Ukończyłem roczny kurs z najskuteczniejszych metod terapii organizowany przez Forum Media. A także kursy z zakresu terapii zaburzeń osobowości, Piotr Kucharzak oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT Immersion) przygotowany przez Steven Hayes. Uczestniczę w konferencjach naukowych z zakresu psychologii i psychoterapii.

monika jaślarz

PSYCHOLOG, TERAPEUTA PSYCHODELICZNY

Pracuję w nurcie integracyjnym, na bazie psychologii transpersonalnej łącząc ze sobą wiele różnych metod. Korzystam z takich narzędzi jak: poznawczo-behawioralne metody pracy terapeutycznej, klasyczne metody pracy psychoterapeutycznej, wizualizacja, medytacja prowadzona, elementy psychodramy oraz analizy transakcyjnej i wiele innych. Oferuję również pomoc w integracji doświadczeń psychodelicznych. Jako terapeuta psychodeliczny zajmuję się szerzeniem sprawdzonej wiedzy na temat możliwości leczenia substancjami psychodelicznymi oraz na temat przygotowania się i integracji takich doświadczeń – celem redukcji szkód mogących powstać z powodu braku dostępu do rzetelnej informacji. Osobiście wypróbowałam większość z metod pracy, które proponuję moim klientom.

Jedyną osobą, która ma moc uzdrowienia Twojej sytuacji życiowej jesteś Ty sam. I również tylko Ty masz zaklętą w sobie wiedzę na temat tego, jak to zrobić. Ścieżka każdego człowieka jest indywidualna – nie ma dwóch takich samych osób na świecie. Jesteśmy absolutnie unikalni w swojej kreacji i dlatego do każdego człowieka jest inna instrukcja obsługi – odnajdujemy pewne wspólne elementy, nauka stara się to usystematyzować, jednak końcowo jedynym słusznym drogowskazem jest kierunek naszego serca. Usłyszenie tego bywa niesamowicie frustrujące – szczególnie, jeżeli akurat Twoja sytuacja życiowa i/lub samopoczucie nie są zgodne z Twoimi oczekiwaniami. Takie podejście kładzie całą odpowiedzialność za Twój proces rozwoju na Tobie i, jak wiem z własnego doświadczenia, to jest trudne do zaakceptowania. Na szczęście możemy poprosić o pomoc. Lubię mówić o sobie, że jestem towarzyszem podróży, a czasem przewodnikiem. Psychoterapia jest w moim systemie wartości procesem towarzyszenia na ścieżce powracania do równowagi i/lub rozwoju. Ty definiujesz cel, a ja pomagam Ci odnaleźć sposoby na jego osiągnięcie.

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 3 lata Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie. Jestem terapeutą psychodelicznym z ukończoną certyfikacją na Instytucie Psychiatrii Integracyjnej (Boulder, USA) oraz w trakvie certyfikacji MAPS. Posiadam także certyfikat trenera umiejętności miękkich i rozwoju osobistego, co pomaga mi w prowadzeniu psychoedukacji oraz warsztatów. Prywatnie kroczę ścieżką duchową Camino Rojo, wg tradycji Fuego Sagrado de Itzachilatlan, która jest dla mnie wielką podporą i źródłem wiedzy na temat pracy z aspektem duchowym człowieka i w zakresie umiejętności wykorzystywania w tym celu substancji psychodelicznych. Traktuję z wielkim szacunkiem tradycyjne podejście do terapii psychodelicznej i Strażników tych tradycji w postaci Rodzin i Plemion na całym świecie.

Zuzanna Machota

PSYCHOTRAUMATOLOG